Jakie zgody od klienta powinien uzyskać agent ubezpieczeniowy?

RODO – magiczny zlepek liter, który wywrócił świat do góry nogami. Rozporządzenie nałożyło szereg nowych obowiązków na przedsiębiorców przetwarzających dane osobowe. A co agent ubezpieczeniowy powinien wiedzieć, aby działać zgodnie z prawem?

RODO ma za zadanie chronić nasze dane. Prawo to reguluje sytuacje: przypadkowego lub umyślnego zniszczenia, utraty, modyfikacji, nieuprawnionego ujawnienia lub dostępu do przesyłanych, przechowywanych lub w inny sposób przetwarzanych danych osobowych. Należy pamiętać, że agent działa jako podmiot przetwarzający dane osobowe w imieniu administratora, jakim jest towarzystwo ubezpieczeniowe. To bardzo ważna regulacja w branży ubezpieczeń, w której kontakt z klientem i przetwarzanie jego danych jest fundamentem pracy agenta.

Po co RODO agentowi?

Agent, jak każdy podmiot przetwarzający dane osobowe, jest zobowiązany do postępowania zgodnie z Rozporządzeniem. Służą temu wewnętrzne procedury, które pozwalają sprawować kontrolę nad procesem przetwarzania, na bieżąco reagować na ewentualne zagrożenia, by zapobiegać incydentom i naruszeniom.

Podstawowym celem przetwarzania danych osobowych przez Agenta jest wykonanie usługi pośrednictwa ubezpieczeniowego. Podstawą do przetwarzania tych danych jest art. 6 ust. 1 pkt b) RODO – przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy pośrednictwa ubezpieczeniowego, czyli wykonania usługi dla Klienta. Agent musi natomiast spełnić obowiązek informacyjny wobec Klienta.

Agentowi działającemu jako procesor (dane Klientów powierzają Agentowi do przetwarzania zakłady ubezpieczeń jako administratorzy) oczywiście zależy na pozyskaniu od Klienta zgód na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych, przesyłanie mailem ofert handlowych i kontakty telefoniczne. Wyrażenie przez Klienta tych zgód czyni Agenta administratorem danych Klienta (w zakresie marketingowym) i umożliwia mu kontakty z Klientem w celach innych niż związanych z wykonywaną usługą pośrednictwa ubezpieczeniowego i zawartą umową ubezpieczenia – marketingowych.

Aby uzyskana od klienta zgoda na przetwarzanie danych osobowych była ważna, musi spełnić kilka warunków. Przede wszystkim powinna być świadoma, dobrowolna i możliwa do udowodnienia (np. w formie oświadczenia lub wyraźnego działania potwierdzającego). Należy również pamiętać o zapewnieniu klientowi możliwości wycofania zgody w dowolnym momencie.

RODO w CUK Ubezpieczenia

Nowy klient może się zgodzić na przetwarzanie danych w celach marketingowych i kontakt z przedstawicielem CUK Ubezpieczenia poprzez formularze znajdujące się na stronie cuk.pl (korzystając z jednego z kalkulatorów dostępnych w serwisie lub poprzez formularz kontaktowy). Może również wyrazić zgody za pośrednictwem aplikacji mobilnej CUK, podczas rozmowy z konsultantem Contact Center lub podpisać formularz zgód w placówce Agenta. W każdej z tych sytuacji CUK Ubezpieczenia spełnia wobec Klienta obowiązek informacyjny.

Agent, Klient a RODO (wizyta w palcówce)

Obowiązek Informacyjny w zakresie przetwarzania danych osobowych przez CUK Ubezpieczenia realizujemy na samym początku rozmowy z Klientem. Mamy systemowo przygotowane rozwiązanie, umożliwiające nam generowanie dokumentów dla Klienta, w tym formularza ze zgodami. Dokument drukujemy, zainteresowany klient go podpisuje, a my przy użyciu aplikacji na telefonie skanujemy kod QR. Robimy zdjęcie dokumentu i w ten sposób go archiwizujemy. Cała operacja trwa kilka sekund – mówi Paweł Kulma, Ambasador Lubię UbezpieczaćPoczątkowo obawiałem się wprowadzenia nowych regulacji dotyczących przetwarzania danych. Wszędzie spotykałem się z opinią, że bardzo utrudni nam to codzienne życie zawodowe. Okazało się, że dzięki narzędziom CUK Ubezpieczenia to wcale nie jest takie problematyczne. Daje za to jeszcze większe poczucie bezpieczeństwa dla klienta, ale i agenta – dodaje.

Dla agentów ubezpieczeniowych RODO nie powinno być powodem do strachu, a jedynie impulsem do zachowania większej czujności dotyczącej przetwarzania i ochrony danych osobowych klientów. To fundamentem pozwalający budować trwałe i zdrowe relacje z klientami.

12/22/2020 - 13:12